شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸

گاما اسکن ابریشم (لاهیجان)

گاما اسکن ابریشم (لاهیجان)
گاما اسکن ابریشم (لاهیجان) 4.7 5 0

میانگین 5 رتبه ها

رتبه شما

بلوار مطهری هفتم ،خیابان نیما (نیما یکم) ،کوی بهار, لاهیجان

01342223666
مجموعه ها:
کلمات کلیدی:
اطلاعات اصلی

گاما اسکن ابریشم لاهیجان

دکتر انسیه مشکین قلم

مرکز پزشکی هسته ای (دارای بورد تخصصی)

ارائه دهنده کلیه اسکن های هسته ای 

            اسکن قلب GATED SPECT , SPECT به روش تست ورزش و فاماکولوژیک

            اسکن تمام بدن با اکترئوتاید و DMSA قلیایی , تالیوم و MIBI

            اسکن استخوان تمام بدن

            اسکن تیروئید و پاراتیروئید 

            اسکن پرفیوژن ریه

           اسکن کلیه (DMSA , EC , DTPA)

           اسکن کلیه با کاپتوپریل (RVH)

           اسکن DRNC (بررسی ریفلاکس ادراری)

           اسکن مجاری اشکی 

           اسکن غدد بزاقی 

           اسکن پرفیوژن مغز , اسکن TRODAT

           اسکن کبد و طحال 

           اسکن کیسه صفرا و مجاری صفراوی 

           اسکن تخلیه معده و ریفلاکس معده به مری 

           اسکن دیورتیکول مکل

           اسکن بررسی خونریزی گوارشی

           لنفوسینتی  گرافی

           اسکروتال سینتی گرافی 

           ماموسینتی گرافی 

           و سایر اسکن های هسته ای ...

ساعت مراجعه : 8 صبح الی 8 شب