شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸

دکتر فرشته فکور

دکتر فرشته فکور
دکتر فرشته فکور 5 5 0

میانگین 1 رتبه ها

رتبه شما

گلسار، گلباغ نماز ، ساختمان پزشکان آتیه ، طبقه پنجم, رشت

-
مجموعه ها:
اطلاعات اصلی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی 

فوق تخصص انکولوژی زنان