شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸

دکتر سید حبیب زیّنی

دکتر سید حبیب زیّنی
دکتر سید حبیب زیّنی 4.5 5 0

میانگین 3 رتبه ها

رتبه شما

گلسار،گلباغ نماز، ساختمان پزشکان آتیه ، طبقه هشتم, رشت

-
مجموعه ها:
اطلاعات اصلی

متخصص داخلی

فوق تخصص بیماری های روماتیسمی (مفاصل و استخوان)

دانشیار دانشکده پزشکی